Property Search
Branch
Area
Bedrooms

Property Alerts
Branch
Forename
Surname
Mobile
Min Rent
Max Rent
Beds
Asiant Rhentu Tai
yng Nghaerdydd, Casnewydd, Pontypridd a Threfforest.

Sefydlwyd Pinnacle ym 1997 ac mae'n masnachu o dair swyddfa yn ardal De Cymru. Mae gennym enw da am ein llwyddiant gyda osod eiddo i fyfyrwyr yng Nghaerdydd ac yn y blynyddoedd diwethaf rydym hefyd wedi sefydlu presenoldeb cryf yn y farchnad broffesiynol ac uwchraddol, yn enwedig ym Mae Caerdydd a chanol y ddinas. Ni yw un o asiantaethau gosod mwyaf De Cymru. Rydym yn cynnig ystod lawn o wasanaethau rheoli a chwilio tenantiaid.

Newyddion - Asiantaeth Gosod Tai Pinnacle yw'r un orau yn y DU.

Go to our English Language website..  Tenantiaid.

Defnyddiwch y Property Search ar y chwith i edrych am dai yng Nghaerdydd.

Cliciwch yma am dy yng Nghasnewydd.

Cliciwch yma am dy ym Mhontypridd neu Trefforest.

Darllenwch fwy am ein gwasanaeth i denantiaid..

  Landloriaid.

"Mae gwasanaeth Pinnacle yn rhoi tawelwch meddwl i berchennog ty fod yr eiddo yn cael ei warchod a buddiannau pawb yn cael pob chwarae teg. Does gen i ddim byd mond clod i1r gwasanaeth a1r cymorth yr wyf yn ei gael. Da iawn chi am bob dim!"
Eluned Haf, Landlord.

Darllenwch fwy am wasanaethau i landlordiaid..