Property Search
Branch
Area
Bedrooms

Property Alerts
Branch
Forename
Surname
Mobile
Min Rent
Max Rent
Beds
Landlordiaid.

Mae Cartrefi Pinnacle wedi bod yn gosod ac yn gofalu am eiddo landlordiaid ers 1997.

Mae nifer o Gymry Cymraeg yn defnyddio gwasanaethau Pinnacle oherwydd y gwasanaeth Cymraeg. Mae hyn yn cynnwys y gallu i drefnu apwyntiadau ar ein gwefan Gymraeg a'r dewis i arwyddo cytundeb tenantiaeth yn Gymraeg. Mae cyflenwad cyson o weithwyr proffesiynol Cymraeg eu hiaith yn gweithio yn y Cynulliad Cenedlaethol, Llywodraeth Leol a'r cyfryngau sy'n chwilio am fflatiau a thai o safon. Bydd myfyrwyr Cymraeg yn dod at Pinnacle yn benodol i rentu tai myfyrwyr yng Nghaerdydd, Casnewydd a Threfforest.

Llwythwch i lawr bamffledyn ar gyfer landlordiaid.

Cysylltwch a Llyr.Gwyndaf@pinnacle-group.com neu 029 20 640200.  Y Gwasanaethau

Gwasanaeth Rheoli Eiddo.
Gadewch i ni ysgwyddo'r pwysau. Ein gwasanaeth rheoli eiddo cynhwysfawr yw ein cryfder. Wedi dod o hyd i denant i chi byddwn yn edrych ar eu hôl hwy a chithau drwy gydol cyfnod y denantiaeth. Darllenwch fwy am y wasanaeth rheoli..

Gwasanaeth Canfod Tenant.
Darllenwch fwy am y wasanaeth canfod tenant..

  Barn Landlord.

"Mi rydw i wedi bod hefo Pinnacle ers blynyddoedd ac mae eu cyngor, gwasanaeth a'u safonau yn bethau i'w parchu. Heb os nac oni bai, mi fyswn yn cymeradwyo unrhyw un i brofi eu gwasanaeth , mae gen i barch mawr at eu gwaith a'u gonestrwydd.
Cwmni cwl, caboledig, Cymreig. "
Stifyn Parri.
www.MrProducer.co.uk