Property Search
Branch
Area
Bedrooms

Property Alerts
Branch
Forename
Surname
Mobile
Min Rent
Max Rent
Beds
Asiantaeth Gosod Tai Pinnacle
yw'r un orau yn y DU.

Pinnacle yw'r gadwyn gosod tai fechan orau yn y DU, yn ôl pleidlais gan ei chwsmeriaid. Cipiodd y cwmni, sydd wedi'i leoli yn Ne Cymru, y teitl yng Ngwobrau Gwerthwyr Tai ac Asiantau Gosod 2009. Cyflwynwyd y wobr gan y guru eiddo ar y teledu, Phil Spencer, mewn seremoni fawreddog yn Llundain.

Cafodd cwmni Pinnacle ei gydnabod am ei wasanaeth cwsmer ardderchog yn ôl pleidleisiau ei gleientiaid dros y 12 mis diwethaf. Sefydlwyd y cwmni ddeuddeg mlynedd yn ôl yn y Waun Ddyfal, Caerdydd, gan Wyn Griffiths a Glyn Trott. Dechreuodd fel asiantaeth osod ar gyfer myfyrwyr, ond tyfodd yn gyflym i fod â chyfran fawr o farchnad osod Caerdydd. Erbyn hyn mae'n delio gydag amrywiaeth o eiddo ar draws y rhanbarth. Yn 2005 agorodd gangen fasnachfraint yng Nghasnewydd ac ar ôl hynny, yn 2007, gangen yn Nhrefforest ger Pontypridd.

Daeth y Cyfarwyddwyr, Wyn Griffiths a Glyn Trott, yn ffrindiau ym Mhrifysgol Caerdydd gan ddechrau Pinnacle yn fuan wedi graddio. Gwelsant fwlch yn y farchnad i asiantaeth osod ar raddfa fawr yn cynnig gwasanaeth da yn gyson. Yn fuan fe sylweddolon nhw y gallai'r dechnoleg ryngrwyd oedd yn tyfu eu cynorthwyo i drawsnewid y busnes. Nhw oedd un o'r asiantau cyntaf ym Mhrydain i gynnig archebion byw ar-lein ar gyfer darpar denantiaid. Nawr gall tenantiaid wirio datblygiad gwaith cynnal a chadw ar-lein a hyd yn oed gael copi o'u harchwiliad terfynol ar-lein.

Mae'r cwmni yn cynnig portffolio eang o eiddo i'w osod. Mae'r gangen yng Nghaerdydd yn unig yn gosod dros fil dau gant eiddo bob blwyddyn, ac mae'n arbennig o gryf ym Mae Caerdydd.

Wrth gyflwyno'r wobr i Pinnacle dywedodd Phil Spencer, yr arbenigwr eiddo ar y teledu, "Roedd Pinnacle ymhell ar y blaen yn y categori hwn. Yr arf marchnata mwyaf grymus ar gyfer asiantau yw canmoliaeth ar lafar, felly mae bodlonrwydd cwsmeriaid yn allweddol."

Dywedodd rheolwr rhanbarthol Pinnacle, Sarah Plumley,
"Rydym wrth ein bodd ein bod wedi ennill y wobr hon. Mae'n wych derbyn pleidlais o hyder yn ein gwasanaeth gan ein cwsmeriaid. Mae'n dda gwybod bod ein cleientiaid y tu cefn i ni wrth i ni ehangu ein rhwydwaith o ganghennau ar draws De Cymru."

Yn ol i dudalen Newyddion..


  Mwy o Wybodaeth.

Mae rheolwr rhanbarthol Pinnacle, Sarah Plumley, ar gael ar gyfer cyfweliadau a ffotograffau. Cysylltwch â hi ar sarah.plumley@letmc.com. Ar gyfer cyfweliadau yn y Gymraeg cysylltwch â Llyr Gwyndaf ar llyr.gwyndaf@pinnacle-group.com

Trefnir y Gwobrau Gwerthwyr Tai ac Asiantau Gosod gan Gwobrau ar Gyfer Busnes. Gellir cael rhagor o wybodaeth yn www.estateagentoftheyearawards.com

  Cyfryngau.

Rydan ni'n fodlon cael ein cyfweld ar gyfer cylchgronnau, radio neu theledu.
Cysylltwch a:-
llyr.gwyndaf@pinnacle-group.com 029 20 640 200
wyn.griffiths@letmc.com