Property Search
Branch
Area
Bedrooms

Property Alerts
Branch
Forename
Surname
Mobile
Min Rent
Max Rent
Beds
Y Tim Cymraeg.

Mae dau siaradwr Cymraeg yn ein cangen Caerdydd - Rolant Gwyn a Llyr Gwyndaf. Mae Llyr wrth ei fodd yn siarad am y hydion ar y ffon. Gwelwch y llyn!

Hefyd, mae'r Cyfarwyddwyr a ddechreodd y cwmni yn siarad Cymraeg - Wyn Griffiths. Mae Wyn 'rwan yn gwario y rhan helaeth o'i amser yn y Letting Management Centre www.letmc.com . Mae'r tim rhaglennu meddalwedd yn y LetMC i gyd yn Gymry Cymraeg sef Ieuan Williams, Gareth Williams, Dylan Davies a Rosie Davies.  Mwy o wybodaeth

Mae Wyn Griffiths a Glyn Trott y Cyfarwyddwyr yn gweithio gyda'r Cynulliad Cymraeg i hybu entrepreneuriaeth yng Nghymru.
Darllenwch am Wyn a Glyn ar wefan y Cynulliad Cymraeg

Gwyliwch fideo o 2002 yn cynnwys Wyn yn hyrwyddo entrepreneuriaeth i bobl ifanc

Mae Wyn Griffiths a Glyn Trott yn lysgenhadon ar gyfer y safon Buddsoddwyr Mewn Pobl .
Darllenwch am Buddsoddwyr Mewn Pobl

  Cyfryngau.

Rydan ni'n fodlon cael ein cyfweld ar gyfer cylchgronnau, radio neu theledu.
Cysylltwch a:-
llyr.gwyndaf@pinnacle-group.com 029 20 640 200
wyn.griffiths@letmc.com